• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Завідувач кафедри

Завідувач кафедри сходознавства

/Files/images/DSC_645+7.jpgТуранли Ферхад Ґардашкан Оглу кандидат історичних наук, доцент
Поштова скринька: turanly@yahoo.com, cathedra-orientalis@ukr.net
Контактний телефон сл.: 044 425 60 75 моб.: 067 703 72 94, 093 029 86 71
Skype: ferhad_ua
Кредо: alea jacta est

Освіта

2000 - 2003 Навчання у докторантурі Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ).
1997 Захист кандидатської дисертації “УКРАЇНСЬКО-КРИМСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ У СЕРЕДИНІ XVII СТОЛІТТЯ (за тюркськими історичними джерелами)” зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія.
1992 Закінчив історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

Досвід професійної діяльності

2012 Водночас завідувач кафедри сходознавства Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”.
2011 – 2012 Водночас завідувач кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
2007 – дотепер Доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
2006 – 2008 Доцент кафедри міжнародних відносин Українсько-Арабського інституту імені Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом.
2000 – 2006 Доцент кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1997 – 2000 Доцент кафедри культурології та релігієзнавства філософського факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.
1993 – 1997, 2001 Стажування у Стамбульському міжнародному університеті та дослідження теми дисертації в турецьких архівах i бібліотеках.

Професійна активність

Із 2003 – керівник сектору східних досліджень Інституту стратегічного аналізу наративних систем / (ІСАНС) L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs (IASSN)

2003-2006 роки – керівник відділу тюркології збірника «Мова та Культура».

Із 2007 року – керівник тюркологічних студій Центру сходознавства НаУКМА.

В НаУКМА викладає навчальні курси:

 • “Турецька мова” (бакалаврська програма)
 • “ Основи етнолінгвістики” (магістерська програма)
 • “Ісламська культура” (бакалаврська програма)
 • “Суспільства і державність у країнах арабського і тюркського культурного історичного простору” (магістерська програма)

В ЛНУ викладає навчальні курси:

 • “Турецька мова” (бакалаврська програма)
 • “Історія суфізму” (магістерська програма)

В Університеті «Україна» викладає навчальні курси:

 • “Практика усного та писемного мовлення” (бакалаврська програма)
 • “Практика перекладу” (бакалаврська програма)
 • Спецкурс “Ісламська культура” (бакалаврська програма)
 • “Релігії та філософське вчення” (бакалаврська програма)
 • Методологія дослідження (з філології, філософії, історії)
 • Методологія викладання іноземної мови

Основна тема наукових досліджень

Проблеми методології дослідження тюркомовних джерел з історії міждержавних відносин України, зокрема з Туреччиною в XVI-XVIII століттях та османської палеографії.

Сфера наукових інтересів

Археографія, джерелознавство, етнолінгвістика, суфійська філософія.

Участь в авторитетних професійних форумах

2012 рік ХVI сходознавчі читання А. Кримського, присвячені 20-річчю встановлення дипломатичних відносин України з державами Сходу (м. Київ).
15 грудня 2011 року Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 85-літтю професора Ярослава Дашкевича, Львівський національний університет ім. Івана Франка.
14-15 жовтня 2010 року Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-літтю Я.Полотнюка, Львівський національний університет ім. І.Франка.
21-22 травня 2009 року ІІ Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті Омеляна Пріцака, Національний університет «Києво-Могилянська академія».
23-24 квітня 2009 року VIII Костомарівські читання «Іван Мазепа і Батурин в історії України», Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського, Чернігів-Батурин.
7-11 травня 2008 року Міжнародна наукова конференціа «Нижньодунайський регіон у XV-XX ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації», Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова та Нижньо-Дунайський університет у м. Галац (Румунія).
2008 рік Міжнародна наукова конференція «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки», Національний університет «Києво-Могилянська академія».
2007 рік Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток еллінізму в Україні у XVIII- XXI ст.», м. Маріуполь.
2006 рік Міжнародна наукова конференція«Україна-Монголія: 800 років у контексті історії», Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, м. Київ.
2006 рік Перша міжрегіональна наукова конференція «Проблеми вивчення та викладання східних мов та літератур», м. Дніпропетровськ.
2006 рік Міжнародна наукова конференція, присвячена 140-літтю професора М.С. Агабекзаде, Львівський національний університет імені Івана Франка.
2006 рік Х сходознавчі читання А. Кримського, присвячені 135-річчю від дня народження А.Ю. Кримського, м. Київ.
2003 рік Еволюція турецького письма у світлі розвитку літературної мови / Східний Світ (The word of the orient). – К., 2003. – Вип. 4. – С.148-155.
2003 рік Історія Хотина за даними турецьких джерел та історіографії / Збірник наукових статей Міжнародної наукової конференції. – Хотин, 2003. – С. 74-82.
2002 рік Міжнародна наукова конференція „Україна-Туреччина: минуле, сучасність та майбутнє”, м. Київ.
2001 рік Ethnic Cultural Heritage of Caucasian Albania. International Scientific Conference. Baku, Azerbaijan та інші.

Публікації:

Авторські монографії та книжки

 1. ТуранлиФ.Ґ. Літописні твори М. Сена’їтаГ. Султана як історичні джерела. – К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2000. – 328 с. (фіз. арк. 20,05).
 2. Туранли, Ферхад. Тюркські джерела до історії України. – К.: Видавництво Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – 368 с. (умов. друк. арк. 21, 38).

Короткі публікації (разом 100)

Перелік за останні роки

 1. Туранли Ф. Приазовські греки: історико-етнографічна ретроспекція / Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток еллінізму в Україні у XVIII-XXI ст.”. Збірник матеріалів конференції. – Маріуполь, 2007р., 21-23 травня. – С. 208-211.
 2. Туранли Ферхад. Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) / Збірник матеріалів “Проблеми Балканістики, Сходознавства та Міжнародних відносин”. Національна Академія Наук України, Інститут Історії України. – Київ, 2007. – С. 226-234.
 3. Turanly F. Ozdzan K. Ottaman ArshivalDokuments Relatingto International Relations and the Reсonstruсtion of Hotyn (XVIII Century) / “Silva rerum” A Collection of Scholarly Papers to honour professor A. Pernal (Canada). – Lviv, 2007. Lіterary Agency PIRAMIDA. – P. 426-442. – 520 p. (ТуранлиФ., ОзджанК . Османські архівні джерела про міжнародні відносини та відбудову Хотина (XVIII ст.) / Збірник наукових праць на пошану професора А. Перналя (Канада). – Львів, 2007. Літературна Агенція ПІРАМІДА. – С. 426-442. – 520 с. УДК 930 (71) (092) (082) + 001 (082).
 4. ТуранлиФ. Монгольська культура та історія в дослідженнях В.В. Бартольда/ Україна - Монголія: 800 років у контексті історії: зб. наук. праць. НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – С. 52-55. –142 с. УДК 94 (477) (06)+94 (517.3) (06).
 5. Туранли Ферхад. Слово про вчителя / На вівтар історії України. Ювілейний збірник наукових праць на пошану академіка Володимира Грабовецького. – Івано-Франківськ, 2008 р. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – С. 66-68. – 564 с.
 6. Туранли Ферхад. Роксолана в Стамбулі / Історико-краєзнавчий збірник.Івано-Франківськ, 2008 р. Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – С. 32-34. – 96 с.
 7. Туранли Ферхад. Методологічні проблеми дослідження османської історії / Матеріали міжнародної наукової конференції “Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» (28-30 травня 2008 р.). Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – К.: ТОВ “Видавництво Аратта”, 2009. – С. 269-281. – 328 с.
 8. Ferhat Turanlı. XVII yy. Türk kaynaklarına göre Osmanlı-Lehistan-Ukrayna ilişkileri / Түркі әлемі: тіл, қоғам, мәдениет: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Қазақ филологиясы кафедрасы, профессор Берікбай Сағындықұлының 70 жылдығына арналады. – Алматы қ., Ы. Алтынсарин атындағы ғылыми-зерттеу академясының баспаханасы, 2009. – Б. 65-70. – 684 б.
 9. Туранли Ф. Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку писемності // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії, 2009. – № 37. – С. 90-92.
 10. Turanlı Ferhat. Divan Edebiyatında Nesr ve Ukrayna Hakkında Bilgiler / Birlik. ATXEM İctimai Birliyi Dərgisi. – № 1 (06). – Bakı, 2010, May. – S. 16-17.
 11. Туранли Ферхад. Добрим словом і Божою благодаттю / ОСВІТА (Всеукраїнська громадсько-політичний тижневик), № 5-6 (5388-5389), 20-27 січня 2010 р., – С.11.
 12. Туранли Ф. Історія турецької літератури по-українському / Институт стратегического анализа нарративных систем (ИСАНС) L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs (IASSN) Інститут стратегічного аналізу наративних систем (ІСАНС) / – К., 2010. Режим доступу: www.narratif.narod.ru/turanly02.htm/
 13. Туранли Ферхад. У блакитний тюльпан закоханий… / Літературна Україна (щотижнева газета. Орган правління Національної спілки письменників України) від 16 вересня 2010 р., 33 (5365). – С.6.
 14. Туранли Ф. Кримська війна у 1854-1856 роках: передісторія, дипломатія, документи / Актуальні питання сходознавства, славістики, україністики: (Пам’яті Омеляна Пріцака) / відп. ред. В.В. Лучик. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2010. – С. 202-210. – 246 с.
 15. Туранли Ф.Ґ. Архівні документи до історії України: проблема методології дослідження / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 53 (Збірник наукових праць на пошану Яреми Полотнюка (75). – Львів, 2011. – С. 55-65.
 16. Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу. Становище козаків за даними літопису Наїми / XV СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО (До 140-річчя А.Ю. Кримського та 20-річчя Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ: 20-21 жовтня 2011 р. – С. 240-242. – 255 с.
 17. Туранли Ф.Ґ. Особливості написання давньотюркських текстів // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії. – Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 91-95.
 18. Туранли Ф.Ґ. “Східне питання”: причини та наслідки Кримської війни (1854−1856 рр.) у турецькій історіографії // – Східний Світ (The word of the orient). Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. – Київ, 2011. – Вип. 4. – С. 47-54.
 19. Туранли Ф.Ґ. Стосунки України з Кримським ханством, Високою Портою та Річчю Посполитою // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІЗ УАН, 2012. – Випуск 61 (№ 6). – С. 22-30. – 762 с.
 20. Туранли Ф.Ґ. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. // Схід і діалог цивілізацій / Упорядники: О. Д. Василюк, Н. М. Зуб. – К.: Ін.-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 370-378. – 436 с.

Відзнаки та нагороди

2002 Відзнака “За вагомий особистий внесок у розвиток сходознавства в Україні”.
2009 Відзнака “За бездоганну багаторічну працю, відданість справі Академії та значний внесок у розбудову Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
2010 “За високі досягнення в навчальній, науковій, організаційній, громадській роботі та у зв’язку з 50-річчям від Дня народження, Наказ № 626 від 16.12.2010 р. Національного університету “Києво-Могилянська академія”;
2010 Почесна Грамота за активну громадську діяльність, спрямовану на відродження та розвиток культури, вагомий особистий внесок у справу збереження міжнаціонального миру і злагоди в Україні та з нагоди 50-річчя від Дня народження (№ 143, 2010 рік) Державного комітету України у справах національностей та релігії;
2010 “Почесна відзнака” за вагомий внесок у відродження духовності та особисті досягнення в літературній творчості Національної спілки письменників України.

Хобі:

гра в шахи

Кiлькiсть переглядiв: 447

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.