• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад кафедри

/Files/images/prepodavatelskiy_sostav/фото Бастун.jpgБастун Микола Володимирович, доцент кафедри сходознавства, кандидат психологічних наук, викладач арабської мови та літератури.

.

Народився у 1972 р. Випускник Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1996 р.) та Київського університету «Східний світ» (2009 р.). Кандидат психологічних наук (2005 р.), тема дисертації: «Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназії з вивченням східних мов». Автор 30 наукових праць. Протягом 2008-2012 рр. викладав арабську мову та літературу в Київському університеті «Східний світ», у 2008-2009 н. р. обіймав посаду завідувача кафедри Близького сходу цього університету. Викладає арабську літературу класичного періоду, сучасну арабську літературу та арабську мову на кафедрі сходознавства Університету Україна.

.

Останні публікації:

 1. Бастун М.В. Діалого-культурологічний підхід в освіті: діахронічний аспект // Особистість у просторі культури: Матеріали IV Севастопольського міжнародного науково-практичного симпозіуму 28 вересня 2012 р. / За ред. Г. О. Балла, О. Б. Бовть. – Севастополь: Рібест, 2012. – С. 15-18.
 2. Бастун М. В. Культурологічній підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога / Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка / Психологія. Педагогіка. Соціальна робота: Зб. наук. праць. – К., 2012. - № 6. – С. 37-39.

Касай ТакахісаКасай Такахіса, старший викладач кафедри сходознавства, викладач японської мови .

Касай Такахіса народився 14 листопада 1950 року в місті Андже префектури Аіті Японії.

У 1974 році закінчив Державний педагогічний університет м. Карія.

Педагогічний стаж – 36 років.

З 1974 по 1980 рр. – вчитель початкової школи м. Андже.

З 1980 по 1991 рр. – вчитель початкової школи Анджо Ниси у м. Андже.

З 1991 по 1996 р. – муніципальний інспектор у справах освіти м. Андже. Зокрема, у цей період виконував обов’язки методиста з викладання японської мови дітям іноземних громадян, що працюють у Японії.

З 1996 по 2001 рр. – завуч міської початкової школи Джозан м. Андже.

З 2001 по 2004 рр. – завуч міської початкової школи Сасаме м. Андже.

З 2004 по 2010 рр. – директор міської початкової школи Шінден м. Андже.

З 2012 року працює викладачем японської мови в Університеті «Україна».

Е-mail: kasai1120@gmail.com


Купко Дарина ОлександрівнаКупко Дарина Олександрівна, старший викладач кафедри сходознавства, викладач японської літератури

Народилася 10 червня 1982 року в м. Києві. 1999 року закінчила київську середню школу №180 із золотою медаллю. Випускниця Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (1999–2005), магістр філології (теорія, історія літератури та компаративістика). Аспірантка кафедри філології НаУКМА за спеціальністю "10.01.05 – порівняльне літературознавство" (2005–2008). Із 2004 до 2012 року – старший викладач японської літератури на кафедрі Далекого Сходу факультету сходознавства Київського університету "Східний світ". Із вересня 2012 року – старший викладач японської літератури на кафедрі сходознавства Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

.

.

Останні публікації:

 1. Купко Д.О. Мотиви природи в поезії антології «Манйосю» як спосіб відображення особистого в натурі японців // Наукові записки. – Т. 22. – Ч. II. – Київ: Видавничий дім «КМ Академія», 2003. – С. 309-311.
 2. Купко Д.А. Японская литература «атомной бомбардировки» второй половины ХХ столетия // Проблемы литератур Дальнего Востока. III Международная научная конференция: В 2 т. 24-28 июня 2008 г.: Сборник материалов. – СПб., 2008. – Т. 2. – С. 296-305.
 3. Купко Д.О. Світоглядний аспект японської поетики: макото, моно-но аваре, юґен як уособлення трансцендентного // Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки. Матеріали міжнародної наукової конференції 28-30 травня 2008 року. – К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2009. – С. 148-151.
 4. Купко Д.О. Мотиви природи як відображення категорій вічного й миттєвого в поетичній антології «Манйосю» // Культура перекладу китайської та японської прози й поезії: світоглядний аспект / [Дроздова С., Джанкьозова Л., Купко Д., Дудченко Ю.]; за ред. В. Ф. Резаненка. – К.: НаУКМА, 2009. – С. 56-70.
 5. Купко Д.А. Константы и отличия образа военного в малой прозе Масудзи Ибусэ и О. Гончара // Проблемы литератур Дальнего Востока. Материалы IV Международной научной конференции. – Том III. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2010. – С. 188-199.
 6. Купко Д.О. Константи й відмінності образу воїна в малій прозі М. Ібусе й О. Гончара // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 28. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 223-228.
 7. Купко Д.А. Образ воина в малой прозе М.Ибусэ и О.Гончара // История и культура традиционной Японии-3 // Orientalia et Classica: Труды Института Восточных Культур и Античности. – Вып. 32. – М., 2010. – С. 405-412.

Наумова Наталія АнатоліївнаНаумова Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри сходознавства, викладач китайської мови

Народилася 13 грудня 1985р.

З вересня 2002 року до червня 2007 року навчалася в Київському міжнародному університеті, де отримала ступінь спеціаліста з міжнародних відносин, спеціалізація – міжнародне приватне право та кваліфікацію референта-перекладача китайської та англійської мов.

З вересня 2008 року по липень 2009 року навчалася в Інституті міжнародної освіти та співробітництва, де закінчила курси китайської мови для середнього рівня. У 2011 році упродовж вересня – листопада навчалася у Харбінському інженерному університеті (Китай), в Інституті гуманітарних та суспільних наук, де отримала ступінь магістра з економічного права. Закінчила курси китайської мови для вищого рівня володіння мовою.

Публікації:

 1. Naumova Nataliia. Повноваження посадовців українських компаній, 2011 (11).
 2. Naumova Nataliia. Знайомство з моєю країною – Україною, 2011 (10).

Участь і перемоги у професійних конкурсах:

10.2008 – ІІІ місце в Осінньому змаганні з китайської мови;

18.02.2009 – 02.28.2009– 24 Зимова спортивна універсіада серед юніорів, (Харбін, Китай), отримала почесну грамоту добровольця;

04.2009 – ІІІ місце у Весняному змаганні з китайської мови;

12.2010 – Новий екзамен із визначення рівня китайської мови (HSK) – 5 рівень;

12.2012 – стала другим за успішністю студентом-іноземцем із вивчення китайської мови (осінній семестр 2012).


Підмогильна Дарія ГеннадіївнаПідмогильна Дарія Геннадіївна, старший викладач кафедри сходознавства, викладач китайської мови

Народилася у м. Усть-Каміногірськ (Казахстан) 14 серпня 1987 року. У 2004 році закінчила ЗОШ №1 м. Городища Черкаської області. Була нагороджена срібною медаллю за успіхи у навчанні. У 2009 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка й отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (китайська, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника китайської та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з китайської та англійської мов.

Із вересня 2007 по лютий 2008 рр. перебувала на мовному стажуванні у Хейлунцзянському університеті (м. Харбін, Китайська Народна Республіка). З вересня по січень 2008 рр. перебувала на мовному стажуванні у Пекінському університеті мови та культури (м. Пекін, КНР).

У 2009 році вступила до аспірантури Київського національного університету ім. Т. Шевченка на спеціальність 10.01.04 – Література зарубіжних країн (без відриву від виробництва).

З вересня 2009 по вересень 2011 рр. працювала викладачем кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Київського національного лінгвістичного університету. З лютого 2010 року виконувала обов’язки завідувача секції китайської мови. З вересня 2011 року працює викладачем кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1,0 ставки). Викладає нормативні курси: «Практичний курс першої мови (китайська)», «Практичний курс перекладу». Керує написанням курсових, бакалаврських та дипломних робіт студентів. З вересня 2012 року працює викладачем кафедри сходознавства в Інституті філології та масових комунікацій Університету «Україна» (0,5 ставки). Викладає нормативні курси: «Практичний курс першої мови (китайська)», «Практичний курс перекладу».

Брала участь у міжнародних конференціях та науково-практичних семінарах:

 1. Міжнародна наукова конференція «XIII Сходознавчі читання А. Кримського» (Київ, 2009 р.);
 2. Міжрегіональний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми вивчення та викладання східних мов та літератур» (Дніпропетровськ, 2010 р.);
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Орієнталістика в Україні: традиції та актуальні проблеми» (Львів, 2010 р.);
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2011 р.);
 5. Міжнародна наукова конференція «Творчий спадок А.О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя від дня народження», Київ, 2011 р.);
 6. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих вчених «Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки» (Київ, 2012 р.);
 7. Науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов і культур» (Київ, 2012 р.).

Наукові публікації з тематики майбутнього дисертаційного дослідження:

 1. «Особливості збереження та передачі індивідуального стилю малої прози Лу Сіня в українському перекладі (на прикладі оповідання «Щоденник божевільного»)» (ВІСНИК Львівського національного університету імені Івана Франка, Серія філологічна, Випуск №54, Львів, 2011 р.);
 2. «Проблеми перекладу та рецепції оповідання Лу Сіня»;
 3. «Мова тіла як засіб вираження психологізму в оповіданнях Лу Сіня»;
 4. «Авторська інтерпретація концептів ТІЛО і ДУША у малій прозі Лу Сіня» (Мовні і концептуальні картини світу, випуск №39, КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 2012 р.);
 5. «Осмислення зв’язків “тіла” й “душі” у збірці Лу Сіня «Дикі трави» (Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, Східні мови та літератури, Випуск №18, Київ, 2012 р.);
 6. «Проблема “становлення особистості” у ранній публіцистиці Лу Сіня» (КНУ імені Тараса Шевченка, Літературознавчі студії, випуск №35, Київ, 2012р.).

Халимоненко Григорій ІвановичХалимоненко Григорій Іванович, професор кафедри сходознавства, доктор філологічних наук, професор-тюрколог

Народився 5 травня 1941 р. у селі Товкачівка Прилуцького району Чернігівської області. Закінчив філологічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, Тбіліський університет та аспірантуру. Доктор філологічних наук, професор-тюрколог. Нині – професор кафедри сходознавства Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна». Переклав твори грузинських і турецьких письменників: Т. Чіладзе, А. Сулакаурі, О. Сарагьола Полата, «Оповідання турецьких письменників», Н. Хікмета, Г. Леонідзе, Р. Гюнтекіна, Н. Чаликушу, Ш. Руставелі, «Персько-таджицька література», підготував та видав підручник «Історія турецької літератури», 2009 р. та «Тюркська лексична скиба українського словника. Частина 1», 2010 р., якими користуються всі гуманітарні ВНЗ України.

.

.

.

.


Шекера Ярослава ВасилівнаШекера Ярослава Василівна, доцент кафедри сходознавства, кандидат філологічних наук, викладач китайської мови та літератури

Народилася 14 травня 1982 р. у м. Києві. 2003 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність «Китайська мова та література»).

2000 року почала перекладати з давньокитайської мови класичну поезію доби Тан (618-907). У 2003 р. видала антологію «Танське небо» (К.: ПВП «Задруга». – 64 с.).

Під час навчання в університеті протягом 2000-2002 н.р. стажувалася у Чанчуньському педагогічному університеті та Пекінському університеті мови й культури.

З 2003 р. працює асистентом – спершу на кафедрі тюркології, а з 2005 р. – на кафедрі китайської, корейської та японської філології. Викладає китайську мову, літературу та різноманітні літературознавчі й мовознавчі спецкурси. З травня 2010 р. працює на посаді доцента.

Протягом навчання та роботи в КНУ (починаючи з 2003 р.) постійно бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових сходознавчих конференціях і методологічних семінарах як на Україні, так і за її межами (Санкт-Петербург, Любляна, Вільнюс). Має близько сорока публікацій.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (VII–X ст.)» зі спеціальності 10.01.04 – Література зарубіжних країн.

2008 р. побачила світ «Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до ІІІ ст. н.е.)» (К.: ВПЦ “Київський університет”. – 256 с.), яку Я.В. Шекера уклала спільно з колегою Н.В. Коломієць. 2010 р. вийшла друком «Хрестоматія китайської літератури (ІІІ–VI ст.)» (К.: ВПЦ “Київський університет”. – 194 с.), укладена Я.В. Шекерою одноосібно. В обох хрестоматіях, окрім теоретичних матеріалів з історії китайської літератури, представлені поетичні переклади з давньокитайської мови.

Сфера наукових зацікавлень – китайська культура та література, зокрема давня й середньовічна поезія, поняття і сутність літературно-художнього образу, адекватність перекладу та інтерпретації класичних текстів із застосуванням етимологічного (мовно-культурологічного) аналізу. Займається художнім перекладом китайської поезії від найдавніших часів до сьогодення.


Шіхаб Ель Дін Нассер Амін ХассанінШіхаб Ель Дін Нассер Амін Хассанін, старший викладач кафедри сходознавства, викладач арабської мови

Народився 1 червня 1963 року в місті Каїр (Єгипет) у сім'ї викладача університету «Аль-Азхар», м. Каїр. У 1979 р. закінчив загальноосвітню школу в м. Каїр і вступив на педагогічний факультет кафедри арабської мови університету «Аль-Азхар» на спеціальність «Арабська мова, література та методика викладання».

У 1988 р. отримав ступінь магістра ісламознавства та арабської мови. З 1986 по 1989 рр. проходив військову службу у Вищій військовій академії імені президента Нассера (м. Каїр) на посаді перекладача арабської та французької мов.

У 1989-1993 рр. працював викладачем арабської мови і літератури в університеті «Аль-Азхар», м. Каїр. У 1993-1999 рр. працював експертом арабської мови і літератури в Джібуті (Африка) в рамках виконання Угоди про співробітництво між Єгиптом і Джібуті. У 1999-2003 рр. працював викладачем арабської мови і літератури в університеті «Аль-Азхар», м. Каїр. У 2003-2007 рр. працював у Київському міжнародному університеті. Був експертом з питань вивчення арабської мови та літератури – робота в рамках виконання Договору про співробітництво, підписаного між МЗС України та МЗС Єгипту. В 2007-2008 рр. працював у Національному авіаційному університеті викладачем арабської мови (практична фонетика, практична граматика, практичний курс арабської мови, країнознавство, культура і література арабського світу). У 2008-2011 рр. – викладач арабської мови в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (практична фонетика, практична граматика, практичний курс арабської мови, країнознавство, культура і література арабського світу). З 2012 р. працює на посаді старшого викладача кафедри сходознавства Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна». Розробляє робочі навчальні програми та навчально-методичні комплекси з арабської мови, літератури та культури.


Ляшенко Андрій ОлександровичЛяшенко Андрій Олександрович, старший викладач кафедри сходознавства, викладач турецької мови

У 2003 р. отримав диплом магістра в Інституті філології Київського національного університету імені Т. Шевченка та здобув спеціальність «Викладач-перекладач турецької та англійської мов». Уже девʼять років працює за фахом. Має широкий досвід викладання турецької, англійської та інших іноземних мов у вищих навчальних закладах, а також на курсах іноземних мов. Займається перекладом документації, лексикографією – укладанням тюркських словників. Вільно володіє сімома мовами. Брав участь у багатьох державних та міжнародних наукових конференціях, а також всеукраїнських та міжнародних мовних олімпіадах. Наразі пише наукові статті та дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Нині працює на посаді старшого викладача кафедри сходознавства Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

.

.

.

.


Вестель Тетяна ЮріївнаВестель Тетяна Юріївна, старший викладач кафедри сходознавства, викладач японської мови та літератури

Народилася у м. Києві. У 1996 році вступила до Київського економічного інституту менеджменту на факультет маркетингу. В 2001 році отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію економіста-маркетолога.

З 2003 по 2007 р. навчалась у Київському університеті «Східний Світ» на факультеті сходознавства й отримала диплом бакалавра з відзнакою та здобула кваліфікацію бакалавра філології, викладача японської мови та літератури.

У 2007 році вступила до магістратури Інституту філології Київського національного університету імені Т. Шевченка. В 2008 році отримала диплом магістра та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника японської та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з японської та англійської мов.

З 2008 по 2012 рік працювала старшим викладачем кафедри «Далекого Сходу» Київського університету «Східний Світ».

З 2008 року працює викладачем японської мови в Українсько-Японському центрі м. Києва.

З 2009 року навчається в аспірантурі Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України у м.Києві за спеціальністю 10.01.06 у відділі світової літератури. Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: «Символіко-семантична система та наративні стратегії еґо-тексту Шіґа Наоя».

У 2011 році проходила стажування за програмою Японської фундації «Японська мова для фахівців» (Кансай, Японія).

З 2012 року працює старшим викладачем кафедри сходознавства у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»..

.

.

.


Черкун Марія ОлександрівнаЧеркун Марія Олександрівна, старший викладач кафедри сходознавства,викладач японської мови

Народилася 12 червня 1986 року. Випускниця Київського університету «Східній світ» (2003–2008) та Південної академії підвищення кваліфікації кадрів Мінпромполітики України, м. Миколаїв (2009-2010). Спеціаліст філології, спеціальність «Мова та література (японська, англійська)», та спеціаліст з економіки підприємства. З 2006 до 2008 року перебувала на навчанні в Японії в Міжнародному тренінговому центрі з японської мови. Із 2011 року – старший викладач японської мови на кафедрі Далекого Сходу факультету сходознавства Київського університету «Східний світ». Із вересня 2012 року – старший викладач японської мови на кафедрі сходознавства Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

.

.

.

.


Корнієць Катерина АнатоліївнаКорнієць Катерина Анатоліївна, старший викладач кафедри сходознавства, викладач турецької мови та літератури

Народилася 7 грудня 1986 року. У 2004 році закінчила Київську середню загальноосвітню школу №156. У вересні 2004 р. вступила на відділення сходознавства Київського національного університету імені Т. Шевченка. У період навчання проходила педагогічну практику в Київській гімназії східних мов та асистентську практику на базі Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

У червні 2009 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Т. Шевченка за спеціальністю «Мова та література (турецька, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника турецької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з турецької та англійської мов.

З вересня 2009 року по жовтень 2012 року – аспірантка кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Т. Шевченка. Основні положення дисертаційної роботи обговорювались на засіданнях кафедри тюркології та на 7 конференціях різних рівнів.

На сьогоднішній день має 36 публікацій, із них – 1 монографія, 6 публікацій у виданнях, визнаних ВАК України та МОНМС України як фахові та 1 публікація у формі тез наукової конференції.

ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Тюркська міфологічна лексика як фрагмент мовної картини світу : [монографія] / К. А. Каша. – Київ-Умань: Софія, 2010. – 80 с.
 2. Турецька міфонімія як сукупність міфологічних систем тюркських народів / К. А. Каша // Сходознавство. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2010. – Вип.51. – С. 57-65.
 3. Мовна міфологізація як спосіб інтерпретації знання про світ / К. А. Каша // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – К. : ТОВ "Цифра Прінт", 2010. – Вип. 40/1. – С. 186-188.
 4. Використання питомої лексики античної міфології при описі культурних реалій / К. А. Каша // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 32. – С. 243-248.
 5. Концепти міфологічного мислення як складові національної картини світу / К. А. Каша // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 36. – С. 419-423.
 6. Відображення міфічного світу у фразеології тюркських мов / К. А. Каша // Сходознавство. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. – Вип. 55-56. – С. 65-79.
 7. Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики / К. А. Каша // Studia Linguistica. – К.: Київський університет, 2012. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 55-60.
 8. Відображення символіки тваринного світу засобами фразеології в українській і турецькій мовах / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 100. – С. 21–27.
 9. Значення числа у світовій та турецькій міфологіях / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 99. – С. 36-41.
 10. Сприйняття творчості Румі при перекладі / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 99. – С. 63-70.
 11. Проблема відтворення смислової домінанти оригіналу В. Шекспіра "Гамлет" мовою українського постмодерністського дискурсу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 99. – С. 71-78.
 12. Деякі питання формування та розвитку української суспільно-політичної лексики / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 100. – С. 4-7.
 13. Проблеми вивчення суспільно-політичної лексики та її адекватного перекладу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 100. – С. 72-75.
 14. Переклад суспільно-політичної лексики на прикладі українських інформаційних текстів / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 100. – С. 76-80.
 15. Лінгвокультурологічний аспект семантики номінативних одиниць / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 101. – С. 97-102.
 16. Міфологічна лексика турецької мови: проблеми дослідження загальних і власних назв у контексті мовної картини світу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 110. – С. 21-34.
 17. Астрономічно-міфологічні уявлення тюркомовних народів / К. А. Каша // Зодіак: етноастрономія, астрономія, археоастрономія : вибрані праці. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Т. 1.– С. 17-23.
 18. Проблеми перекладу лексики з галузі античної міфології при описі культурних реалій (у контексті проблеми стародавнього міфологічного світогляду) / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2009. – Вип. 114 – С. 53-60.
 19. Семантична класифікація фразеологічних одиниць із компонентом-міфонімом як мовних корелятів духовної культури турецького народу / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 118. – С. 22-25.
 20. Божества головних стихій природи у фразеології казахської мови / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 119. – С. 4-9.
 21. Міфологічна лексика і механізм впливу на свідомість людини / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 122. – С. 4-12.
 22. До питання про сутність міфології та її специфіку у стародавніх тюрків у мовному віддзеркалені / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 123. – С. 4-10.
 23. Словник турецьких фразеологізмів із компонентом-міфонімом / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 127. – С. 26-33.
 24. Словник тюркських міфологічних апелятивів із фразеологічними прикладами / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 128. – С. 55-60.
 25. Міфологема як форма ставлення тюркських народів до світу культури / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 129. – С. 26-33.
 26. Міфологія тюркомовних народів в інтернет-ресурсах: матеріали до бібліографії / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 131. – С. 20-24.
 27. Астрономічні образи міфології тюркських народів і космоніми тюркських мов у євразійському контексті: матеріали до бібліографії / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 132. – С. 53-63.
 28. Місце міфонімії в онімній системі мови (Роздуми з приводу книги: Жовта Н.М. Київська Русь у власних назвах. – К., Умань, 2010) / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 133. – С. 63-70.
 29. Тюркська міфологія в загальносвітовому контексті: За матеріалами порівняльного дослідження Ю.Є. Берьозкіна / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 137. – С. 59-68.
 30. Тенгрі – небесний покровитель тюркських ханів: Образ тюркського верховного правителя в контексті міфологічної та сакрально-правової ідеології / К. А. Каша, Ю. Л. Мосенкіс // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 138. – С. 72-84.
 31. Тюркська міфологія і фольклор в етнологічному та етнографічному контексті: вибрані матеріали до бібліографії / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 139. – С. 49-62.
 32. Міфологічна світоглядна символіка тюркського шаманізму в архаїчній лексиці тюркських мов і на зображення шаманських бубнів / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 153. – С. 15-25.
 33. Історико-культурний та етнокультурний контекст дослідження лексики тюркських мов (матеріали до бібліографії) / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2010. – Вип. 156. – С. 7-12.
 34. Елементи прототюркської міфології у фольклорі окремих тюркомовних народів / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2011. – Вип. 157. – С. 29-35.
 35. Основні відмінності давньотюркської міфології від давньогрецької та давньоримської / К. А. Каша // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. – Київ-Умань: Софія, 2011. – Вип. 159. – С. 62-70.
 36. Тюркська міфологічна картина світу у дзеркалі фразеології / К. А. Каша // XV сходознавчі читання А. Кримського : тези доповідей міжнародної наукової конференції. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. – С. 133-136.

Кондратьєва Ганна БорисівнаКондратьєва Ганна Борисівна, старший викладач кафедри сходознавства, викладач японської мови

Народилася 28 квітня 1980 року. Випускниця Київського університету «Східній світ» (2003–2007, 2011-2012) та Університету менеджменту освіти, м. Київ (2007-2009). Спеціаліст філології (мова та література (японська, англійська)) та магістр із управління персоналом та економіки праці. Із 2010 року працює викладачем японської мови у Київській гімназії східних мов № 1, із 2012 року – старший викладач японської мови на кафедрі сходознавства Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

.

.

.

.

.


Падука Ліна ІгорівнаПадука Ліна Ігорівна, асистент кафедри сходознавства, викладач корейської мови

Народилася 28 березня 1990 року в м. Києві. 1999 року закінчила Київську гімназію східних мов № 1, де вивчала корейську мову протягом 11 років. Випускниця Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2007–2012), спеціаліст корейської філології. З вересня 2012 року – асистент кафедри сходознавства Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.Кiлькiсть переглядiв: 416

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.