• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотечний фонд

Бібліотечний фонд кафедри Сходознавства

Інформаційний бюлетень «Нові надходження»

Київ, 2013

1. Навчальна література

Підручники

Бондар О.І.

Лінгвокраїнознавство Японії: навч. підруч. / О. І. Бондар, І. П. Бондаренко. – за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2012. – 696 с.: іл.

Комісаров К.Ю.

Теоретична граматика японської мови. Морфологія: підруч. в 2-х т. Т.1: Теоретичні засади граматики японської мови. Морфологія. – за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2010. – 232 с. – бібілоігр.: С. 220-229.

Комісаров К.Ю.

Теоретична граматика японської мови. Синтаксис: підруч. в 2-х т. Т.2: Синтаксис. – за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2011. – 296 с. – бібілоігр.: С. 284-293.

Комарницька Т.К.

Сучасна японська літературна мова. Теоретичний курс: підруч. в 2-х т. Т.1 / Т. К. Комарницька, К. Ю. Комісаров. – за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2012. – 320 с. – бібілоігр.: С. 292-318.

Комарницька Т.К.

Сучасна японська літературна мова. Теоретичний курс: підруч. в 2-х т. Т.2 / Т. К. Комарницька, К. Ю. Комісаров. – за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2012. – 320 с. – бібілоігр.: С. 398-424.

История Китая: учеб. / под ред. А. В. Меликсетова. – 3- е изд., испр. и доп. – М.: МГУ, 2004 с. – 752 с.: ил.

Навчальні посібники

Асадчих О.В.

Народний епос "країни сходу сонця": навч. посіб. / О. В. Асадчих, І. П. Дзюб, Х. Катаока. – за фін. сприяння Міцубіші Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2012. – 184 с.

Японська література: хрестоматія в 3-х томах. Т.1: (VII-XIII ст.) / упоряд.: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2010. – 562 с.

Японська література: хрестоматія в 3-х томах. Т.2: (ХІV-XIХ ст.) /упоряд. Бондаренко І.П. – за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2011. – 696 с.

Японська література: хрестоматія в 3-х томах. Т.3: (ХIХ-XХ ст.) / упоряд.: Бондаренко І.П., Осадча Ю.В. – за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2012. – 536 с.

2. Наукова література

Монографії

Алієва З.К.

Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів : кінець XIX- початок ХХ ст.: монгр. – К.: Кий, 2007.– 164 с. – бібліогр.: С. 142-151.

Біляєва С.О.

Слов'янські та тюркські світи в Україні (з історії взаємин у ХІІІ-ХVІІІ ст.): моногр. – м'яка обкл. – К.: Університет "Україна", 2012. – 524 с.: іл. – бібліогр.: С. 453-521.

Бондаренко І.П.

Розкоші і злидні японської поезії: японська класична поезія в контексті світової та української літератури: моногр. – К.: Вид. дім Бураго Д., 2010. – 566 с.: іл. – бібліогр.: С. 544-558.

Войтович Л.В.

Формування кримськотатарського народу: вступ до етногенезу: наук.вид. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О., 2009. – 214 с.: іл.

Греки, араби і ми. Дослідження ісламофобії в гумонітарних науках: наук. вид. / Ф. Бюнгена, А. Лібера. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 304 с. – ("Ідеї та історії"; випуск 8.)

Зелінський А.Л.

Александрійські фараони та їхні піддані. Зміцнення влади перших Птоломеїв: моногр. – наук. вид. – К.: ВД "Академперіодика", 2010. – 664 с. – бібліогр.: С. 532-642.

Іслам і сучасний світ: роботи учасників другого та третього Всеукраїнського конкурсу ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Кримського / упоряд. М.І. Кирюшко. – К.: Ансар Фаудейшн, 2009. – 320 с.: іл.

Іналджик Г.

Османська імперія: класична доба 1300-1600. – К.: Критика, 1998. – 288 с.: іл. – бібліогр.: С. 254-269.

Киреев Н.Г.

История Турции: моногр. / под ред. Г. В. Миронова. – М.: Крафт + ИВ РАН, 2007. – 608 с. – (История стран востока ХХ век). – бибилиогр.: С. 566 - 578.

Кшановський О.Ч.

Перська мова у функціонально-типологічному висвітленні: моногр. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. – 424 с.: іл. – бібліогр.: С. 381-423.

Кримський А.

Історія Туреччини. – 2-е вид., випр. – К.:Л: Олір, 1996. – 288 с.: іл.

Матвеева Л.В.

Виктор Григорович - первый украинский славяновед-византолог (1815-1876): моногр. – научн. изд. – К.: ИД "Стилос", 2010. – ил. - 192 c.

Отрощенко І.В.

Роль буддійської церкви у національно-визвольному русі Монголії (1905-1911): моногр. – наук. вид. – К.: Ін-т сходознавства А. Кримського НАН України, 2005. – 296 с.: іл. – бібліогр.: С. 247-263.

Туранли Ф.Г.О.

Тюркські джерела до історії України: моногр. – К.: Вид-во Ін-т. української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – 368 с.: іл. – бібліогр. С. 252-274.

Збірники наукових праць

Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості: Ін-т. сходознавства ім А. Кримського НАН України. – К.: ВД "Стилос", 2006. – 564 с.: іл. – ("наукова спадщина сходознавства")

Бузеcкул В.

Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века, Ч. 2. – науч. изд. – К.: ПЦ "Фолиант", 2004. – 318 с.: ил. – ("Научное наследие востоковедов")

Бузеcкул В.

Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века, Ч. 1. – науч. изд. – К.: ПЦ "Фолиант", 2004. – 318 с.: ил. – ("Научное наследие востоковедов")

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941 рр.): в 2-х т. Т.1: (1890-1917 рр.). – К.: Ін-т сходознавства А. Кримського НАН України, 2005. – 500 с.: іл. – ("Наукова спадщина сходознавців")

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941 рр.): в 2-х т. Т.2: (1918-1941 рр.). – К.: Ін-т сходознавства А. Кримського НАН Україна, 2005. – 360 с.: іл. – ("Наукова спадщина сходознавців")

История Ирана / В. В. Бартольд, В. Гурко-Кряжин, С. А. Шумов; под ред. С. А. Шумова, А. Р. Андреева. – М.: Евролинц, 2003. – 358 с.: ил. – библиогр.: С. 4.

Кочубей Ю.М.

В.В. Дубровський (1897-1966) як сходознавець. – наук. вид. – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2011. – 544 с. – ("Наукова спадщина сходознавства")

Кочубей Ю.М.

Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30 рр. ХХ ст. В.М. Зуммер (1885-1970) / Ю. М. Кочубей, Е. Г. Циганкова. – наук. вид. – К.: ВД "Стилос", 2005. – 316 c.: іл. – ("Наукова спадщина сходознавців"). – бібліогр.: С. 81-84.

Матвєєва Л.В.

Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук. – К.: ВД "Стилос", 2003. – 296 с.: іл.

Пам`ятки східного походження в архівах та музейних зібраннях України: зб. наук. ст. – наук. вид. - К.: Ін-т сходознавства А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – 164 с.: іл.

Схід і діалог цивілізацій. До ювілею Ю.М. Кочубея: зб. наук. ст. / упоряд.: О. Д. Василюк, Н. М. Зуб. – К.: Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2012. – 436 с.: іл. – бібліогр.: С. 361-369.

3. Академічні видання

Кримський А.Ю.

Вибрані сходознавчі праці: В 5 т. Т.1: Арабістика / упоряд. Д. А. Радівілов. – К.: ВД "Стилос", 2007. – 432 с.: іл.

Кримський А.Ю.

Вибрані сходознавчі праці: В 5 т. Т.2: Тюркологія / упоряд. О. С. Мавріна. – К.: ВД "Стилос", 2007. – 528 с.: іл.

Кримський А.Ю.

Вибрані сходознавчі праці: В 5 т. Т.3: Тюркологія / упоряд.: О. С. Мавріна, І. Ф. Черніков. – К.: ВД "Стилос", 2010. – 416 с.: іл.

Кримський А.Ю.

Вибрані сходознавчі праці: В 5 т. Т.4: Іраністика / упоряд.: Ю. М. Кочубей, Т. Ф. Маленька. – К.: ВД "Стилос", 2008. – 388 с.: іл.

Кримський А.Ю.

Вибрані сходознавчі праці: В 5 т. Т.5: Іраністика / упоряд.: Ю. М. Кочубей, Т. Ф. Маленька. – К.: ВД "Стилос", 2010. – 428 с.: іл.

4. Антології

Алі Сафі

Весела книга / перекл. з перської Р. Гамади. – Тернопіль: Богдан, 2011. – 160 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Антологія перського гумору / перекл., упорядк., заг. ред. Р. Гамади. – Тернопіль: Богдан, 2010. – 528 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Антологія японської класичної поезії. Танка. Ренга (VIII-XV ст.). – К.: Фактор, 2004. – 912 с.: іл. – бібліогр.: С. 884-885.

Ауфі Мохаммед

Зібрання історій / перекл. з перської Р. Гамади. - Тернопіль: Богдан, 2012. – 112 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Збірка старих і нових японських пісень. – К.: Фактор, 2006. – 1282 с.: іл. – бібліогр.: С. 1272-1273.

5. Енциклопедична та словникова література

Али-заде А.А. оглы

Исламский энциклопедический словарь. – М.: Изд. дом "Аснар", 2007. – 400 с. – (Золотой фонд исламской мысли). – библиогр.: С. 394-397.

Аністратенко Л.С.

Японські поети: Біографічний словник: навч.вид. / Л. С. Аністратенко, І. П. Бондаренко. – К.: Вид. дім Бураго Д., 2011. – 368 с.: іл. – бібліогр.: С. 363-365.

Арабский разговорник и словарь. - М: Живой язык, 2003. - 224 с. + аудио СД

Схід і діалог цивілізацій. До ювілею Ю.М. Кочубея: зб. наук. ст. / упоряд.: О. Д. Василюк, Н. М. Зуб. – К.: Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2012. – 436 с.: іл. – бібліогр.: С. 361-369.

Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліогр. слов. / упоряд.: Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк. – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2011. – 260 с.

Тайский разговорник и словарь. – М.: Живой язык, 2004. – 224 с. + аудио СД

Халимоненко Г.І.

Тюркська лексична киба українського словника, Ч.1. – К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – 363 с.

Японский разговорник и словарь. - М.: Живой язык, 2003. – 224 с. + аудио СД

Японсько-український словник / уклад.: Бондаренко І., Бондар Ю., Букрієнко А. та ін. – за фін. сприяння Міцубіші Корпорейшн. – К.: ВД Д. Бураго, 2012. – 464 с.

6. Науково-популярна література

Гайворонський О.

Повелители двух материков. Т.1: Крымские ханы XV-XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. – К.: Майстэрня кныгы, 2010. – 400с.: ил.

Гайворонський О.

Повелители двух материков. Т.2: Крымские ханы первой половины XVII столетия в борьбе за самостоятельность и единость. – К.: Бахчисарай, 2009. – 272 с.: ил.

Едике Д.

Эти поразительные египтяне / Д. Едике, К. Вернер. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 207 с. – (Культурный шок!)

Рипинская П.

Эти поразительные иранцы. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 220 с.: ил. – (Культурный шок!)

Фиссер М.В.

Драконы в мифологии Китая и Японии. – М.: Профит Стайл, 2008. – 272 с.: ил.

7. Літературно-художні видання

Анекдоти про Муллу Насреддіна / перекл., упорядк. Р. Гамада. – Тернопіль: Богдан, 2008. – 288 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Анекдоти про Муллу Насреддіна (малий формат): малий формат / перекл., упорядк. Р. Гамада. – Тернопіль: Богдан, 2011. – 688 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Алі Сафі

Захоплюючі розповіді / перекл. з перської, упорядк., заг. ред. Р. Гамади. – Тернопіль: Богдан, 2011. – 248 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Бахтіяр-наме / перекл. з перськ., передмова, примітки Р. Гамади. – Тернопіль: Богдан, 2012. – 128 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Джамі Абдаррахман

Весняний сад (Багаристан) / перекл. з перськ. Р. Гамади. – Тернопіль: Богдан, 2012. – 96 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Закані Убейд

Витончені жарти / перекл. з перської Р. Гамади. – Тернопіль: Богдан, 2012. – 144 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Іранські народні казки / перекл. з перськ., упорядк., передмова Р. Гамади. – Тернопіль: Богдан, 2011. – 232 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Кадері М.Х.

Книга папуги / перекл. з фарсі, упоряд. Я. Полотнюк. – Тернопіль: Богдан, 2009. – 144 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Кочубей Ю.Н.

Поэзия "cвободного стиха" в Ираке (40-е-70-е гг. XX): моногр. – науч. изд. – К.: Стилос, 2003. – 273 с. – библиогр.: С. 245-261.

Руввас та сорок розбійників. Арабські казки / впоряд., передмова та наук. ред. В. Рибалкіна, літ. ред. Р. Гамади. – Тернопіль: Богдан, 2013. – 200 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

Тисяча й одна ніч. Вибрані оповідки й казки / Перекл. з арабської, упорядк., коментарі та глосарій В. Рибалкіна, літ. ред. Р. Гамади, передмова Ю. Кочубея. – Тернопіль: Богдан, 2011. – 576 с.: іл. – ("Скарби Сходу")

8. Теологічна література

Гюлен М.Ф.

Діалог і толерантність. – наукове вид. – К.: Вид-во Жупанського, 2012. – 376 с.

Коран: религ. изд. – Минск: "Славянський путь", 2002. – 512 с.

Салахи А.

Мухаммад - человек и пророк. – К.: Ансар Фаундейшн, 2012. – 732 с.

9. Періодичні видання

Журнал «Східний світ» (1993, 1997, 2004-2012)

Журнал «Сходознавство» (2011, 2012)

Аналітично-інформаційний журнал «Схід» (2013)

Журнал «Вестник СПБГУ»: Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. (2012)

10. Електронні періодичні посібники

Журнал «Вестник МГУ». Серия 13. Востоковедение. Фирма «RUNEB».

Журнал «Цивилизации». Фирма «IVIS»

Кiлькiсть переглядiв: 187

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.